Miesta

Umelecký pitný prameň v...

Umelecký pitný prameň v Piwnicznej-Zdroji

Piwniczna – Zdroj leží pri rieke Poprad obklopená horami (napr. Eliaszowka, Niemcowa) pri starej obchodnej ceste do Uhorska.

viac

Trasy a výlety