Cerkev Ochrany Bohorodičky v Bielanke

Pridané do plánovača
Odstránené z plánovača
Bielanka
V srdci kotliny obklopenej lesmi a horami s neveľkou dedinou Bielanka, v ktorej do dnes žije veľa Lemkov sa medzi stromami ukryla krásna cerkev Ochrany Bohorodičky. Keď sa zazelenajú listy na stromoch nie je možné vidieť maličký chrám dokonca ani z neďaleko prechádzajúcej cesty. Niekedy len medzi zeleňou sa zablysnú plechové kopuly, ktoré venčia vysokú vežu s izbicou, nižšiu loď a prilepenú zozadu maličkú prístavbu presbytéria. Cerkev, ktorá bola postavená v roku 1773 slúži pravoslávnym, gréckokatolíckym i rímskokatolíckym veriacim.

Miesta v okolí