Mazivársky dvor v Losiom

Pridané do plánovača
Odstránené z plánovača
Pred sto rokmi bolo možné stretávať Lemkov z obce Losie na cestách nie len regiónu ale dokonca na Morave, v Sedmohradsku a v krajinách Ruského cárstva, dostávali sa dokonca až do Rygy! Zo svojich vozov predávali mazivo, čiže masti vyrábanej v Losiom a v okolí na základe ťaženej ropy. Jej vedľajšie produkty boli predávané taktiež ako lieky. O tomto zvláštnom remesle a obchodných výpravách mazivárov je možné sa dozvedieť v neveľkom skanzene: Mazivárskom dvore v dedine Losie.

Miesta v okolí