Umelecký pitný prameň v Piwnicznej-Zdroji

Pridané do plánovača
Odstránené z plánovača
Piwniczna-Zdrój, ul. Zdrojowa 42
18 4464453
Piwniczna – Zdroj leží pri rieke Poprad obklopená horami (napr. Eliaszowka, Niemcowa) pri starej obchodnej ceste do Uhorska.
Piwniczanské regionálne múzeum predstavuje históriu mesta a jeho okolie obývajúcich čiernych Goralov (napr. miniatúry foluša a gátra urobené miestnym umelcom – rezbárom Edwardom Grucelom) a tiež staré lyžiarske vybavenie. V Piwnicznej sú totiž dobré snehové podmienky, vďaka čomu tu vznikli lyžiarské strediská, medzi nimi v Suchej Doline (vedľa stojí skihotel Sucha Dolina).
Na námestí mestečka stojí zaujímavý objekt tzv. studňa so sochou SV. Floriána a cisterna na vodu. Táto nádrž mala veľký protipožiarny význam a iróniou je fakt, že bola zničená práve počas požiaru v roku 1876. Nad Piwnicznou sa týči biela silueta kostola z 19. storočia Narodenia Panny Márie s hodnotnými vitrážami a mozaikou nad oltárom.
V kúpeľnej štvrti s názvom Zawodzie sa nachádza prechádzkový chodník pozdĺž rieky Poprad, ktorým je možné sa dostať na miesto, kde je pitný minerálny prameň Piwniczanky (horečnato-vápenatá šťavica). Väčší obnovený prameň Piwniczanky sa nachádza v prízemnej budove pripomínajúcej kúriu, je to Umelecký pitný prameň. Konajú sa tu vystúpenia, výstavy, koncerty a je tu kaviareň.
Okrem pestovania zimných športov a horskej turistiky je možné v Piwnicznej-Zdroji plaviť sa na pltiach po Poprade do Rytra.

V kúpeľnej štvrti Piwnicznej-Zdroja Zawodzie stojí nad chodníkom nádherná prízemná budova pripomínajúca neveľkú kúriu, to je pitný minerálny prameň Piwniczanky. Pred vchodom sa nachádza námestíčko s fontánou a prirodzenú šťavicu s vysokým obsahom horčíka a vápnika je možné popíjať na terase pred prameňom alebo vnútri budovy a samozrejme je možné si objednať kávu alebo zákusky, zmrzlinu a ďalšie dobroty. V strede veľkej sály sa nachádza zachytený prameň. Budova sa nazýva umeleckou nie náhodou, pretože sa tu konajú vystúpenia a rôzne podujatia ako sú výstavy, recitály a koncerty.

Miesta v okolí