Zrúcaniny hradu v Rytre

Pridané do plánovača
Odstránené z plánovača
Rytro
Nad strmým zalesneným kopcom čnejúcim sa takmer priamo z koryta rieky Poprad oproti centrálnej časti Rytra je možné vidieť kamennú cylindrickú stavbu. Je to najlepšie zachovaná stavebná časť zo zrúcanín hradu, ktorý na tomto malebnom a zároveň ľahko obrániteľného miesta strážil prechod cez úzky úsek doliny rieky Poprad. Presne sa nevie, kedy hrad vznikol. V súčasnosti sa najčastejšie predpokladá, že ho dal postaviť na prelome 13. a 14. storočia český kráľ Václav II., ktorý vtedy vládol nad Malopoľskom. Do dnes sa zachovala mohutná bašta a obvodové múry, z ktorých sa otvára nádherný výhľad na Rytro a Radziejowské pásmo.

Miesta v okolí