Kúpele Muszyna

Pridané do plánovača
Odstránené z plánovača
Małopolska
Muszyna leží v  doline rieky Poprad a  jeho prítokov Szczawnika a  Muszynky na starej obchodnej ceste tzv. uhorskej. V  stredoveku bola súčast'ou „muszynského štátu“ –majetku krakovských biskupov spravovaného starostami (pozostatkom sú zrúcaniny hradu, sídla starostova starostovská kúria z  18.-19. storočia). V  15. storočí počas valašskej kolonizácie sa v mestečku usídlilo veľa Lemkov.
Zaujímavost'ou Muszyny je námestie trojuholníkového tvaru, okrajoch ktorého stoja kaplnky Sv. Floriána a  Sv. Jána Nepomuckého z  18.-19. storočia. Od námestia až k  barokovému opevnenému kostolu Sv. Jozefa, týčiaceho sa nad mestom sa tiahne ulica Koscielna s  meštiackymi domami z  19. storočia. Miestne regionálne múzeum v  bývalom zájazdnom hostinci udržuje pamiatky po starostoch, exponáty spojené s  Lemkami a  Židmi ako aj diela umelcov samoukov.
V  Muszyne, ktorá od roku 1930 má charakter kúpeľov (sú tu dve sanatóriá: Revita a  Korona) je veľa zelených plôch, medzi nimi kúpeľný park na úpätí hradného vrchu s  posilňovňou, cyklistickým chodníkom a  pitný minerálny prameň Jozef. V  mestečku je vyčlenená kúpeľná štvrt' Zapopradzie. Tu sa na aleji Zdrojowa sa nachádza park s  pavilónom – pitný prameň Antoni. Okrem toho v  Zapopradzí sú umiestnené centrum rekreácie a  športu, skatepark a  unikátne Záhrady zmyslov s  vyhliadkovou vežou na mesto a  okolie výšky 11,5 m.

Miesta v okolí