Nový kúpeľný dom v Krynici-Zdroji

Pridané do plánovača
Odstránené z plánovača
Krynica-Zdrój
Monumentálne dlhé stĺporadia pozdĺž promenády v  Krynici-Zdroji sa tiahnu pred budovou nového kúpeľného domu (Nowy Dom Zdrojowy). Sú dokonalým príkladom architektúry poľského modernizmu medzivojnového obdobia. Postavený bol v  roku 1939 podľa plánov architekta Witolda Minkiewicza na mieste staršieho penziónu Pod Czarnym Orlem. V  súčasnosti sa tu nachádza sanatórium a  pod arkádami sú početné obchody. Na týchto miestach si stavajú svoje stánky umelci, ktorí tu predávajú svoje maliarske diela, grafiky a  sošky.

Miesta v okolí