Cerkev Narodenia Sv. Jána Krstiteľa v Gladyszowe

Pridané do plánovača
Odstránené z plánovača
Gładyszów
Pravoslávna cerkev Narodenia Sv. Jána Krstiteľa nie je väčšie ako stará lemkovská chalupa je temer úplne zakrytá špalierom smrekov. Je to veľmi skromný chrám, ktorej plechové strechy s  jedinou maličkou vežičkou prikrývajú neveľkú loď a ešte menšie presbytérium. V cerkvi postavenej v roku 1857 sa odnes konajú pravoslávne omše, pretože v Gladyszowe stále býva niekoľko lemkovských rodín vyznávajúcich pravoslávie.

Miesta v okolí