Kostol Sv. Michala v Binarowej

Pridané do plánovača
Odstránené z plánovača
Binarowa
Jednoduchosť siluety dreveného neskorogotického kostola Sv. Michala v Binarovej, postaveného v roku 1500, je v kontraste s mimoriadnym bohatstvom vnútorných dekorácií. Takmer každý kúsok stien chrámu je ozdobený umeleckými barokovými maľbami so scénami zo Starého a Nového zákona a na strope sú staršie patrónové maľby. Umeleckou hodnotou sa tiež vyznačujú gotické sochy a reliéfy a celok je dopĺňajú oltáre a ďalšie náčinia, najmä zo 17. storočia. Pre svoju výnimočnosť chrám aj s vybavením bol zapísaný do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Miesta v okolí