Diecézne pútnické centrum a  Pápežský oltár v Starom Saczi

Pridané do plánovača
Odstránené z plánovača
Stary Sącz
Na rozsiahlych lúkach pri rieke Poprad pod svahom, na ktorom sa týčia domy Starého Sacza dňa 16. VI. 1999 pápež Ján Pavol II. slúžil svätú omšu pre približne 500 tisíc veriacich. Zároveň vtedy kanonizoval Bl. Kingu. Na pamiatku tejto udalosti a  na počest' pápeža bol tu na umelo nasypanom kopci ponechaný drevený oltár z  pamätnej kanonizačnej omše. Pod oltárom je neveľké múzeum pamiatok po Jánovi Pavlovi II. Vedľa stojí budova pútnického centra, t.j. Diecézne pútnické centrum Jána Pavla II.

Miesta v okolí