MÚZEUM SANDECKÝCH LACHOV ZOFIE A STANISLAWA CHRZASTOWSKÝCH

Pridané do plánovača
Odstránené z plánovača
MÚZEUM SANDECKÝCH LACHOV je pobočkou Sadeckého etnografického parku. Vzniklo zo súkromnej zbierky zakladateľov – vlastivedcov a  propagátorov kultúry, ktorí bývali v  Podegrodí od konca dvadsiatych rokov 20. storočia. Expozícia je venovaná tradičnej materiálnej kultúre lachovského regiónu: roľníctvu, dedinskému remeslu ako sú hrnčiarstvo, kováčstvo, vlákenárstvo a  tkáčstvo. Predstavené tu je aj súčasné ľudové umenie a  obradné sochárstvo súvisiace s tradičnými rodinnými a  každoročnými sviatkami: svadobné prúty, veľkonočné palmy, dožinkové vence, betlehemy, kolednícke hviezdy, turone, koníky. V  múzeu sú vystavené originálne sviatočné kroje z Podegrodia, pochádzajúce väčšinou z  prelomu 19. a  20. storočia. Na bohato vyšívaných mužských kaftanoch, gurmánoch, ženských korzetoch a  vizitkách je možné obdivovať perfektnú výzdobu dedinských odevov. Etnografickú výstavu dopĺňa minulosti regiónu venovaná expozícia archívnych fotografií dedinského fotografa Wojciecha Migacza žijúceho v  Gostwici na prelome 19. a  20. storočia. Zvláštnou témou je výstava z  vlastných zbierok nowosadeckého múzea pod názvom Archeológia Podegrodia a  okolia Nowého Sacza.

Miesta v okolí