Miedzikultúrny turistický chodník poľsko – slovenského pohraničia – severná trasa

Miedzikultúrny turistický chodník poľsko – slovenského pohraničia – severná trasa

Pridané do plánovača
Odstránené z plánovača
Vzdialenosť: 80.0 km
Čas na prejdenie: 5:00 h
Úroveň náročnosti: Jednoduchá

Miedzikultúrny turistický chodník poľsko – slovenského pohraničia – severná trasa

Priebeh: Nowy Sacz – Marcinkowice – Tegoborze – Just – Wytrzyszczka – Tropie – Rožnow – Bartkowa – Podole – Przydonica – Bartkowa – Grodek nad Dunajcem – Zbyszyce – Nowy Sacz

Točitá dolina Dunajca, ktorý sa v početných meandroch prebíja na sever od Nowého Sacza pomedzi strmé kopce Wisnickej a Ciezkowickej pahorkatiny bola po stáročia dôležitou dopravnou trasou. Tadiaľto putovali kupci, tiahli vojská aj pútnici a tiež tadiaľto šli osadníci, ktorí osídľovali horské doliny. Preto pozdĺž tejto trasy, kedysi spájajúcou Malopoľsko s Uhorskom a dnes so Slovenskom sa nachádza nespočetné množstvo pamiatok: hradov, kostolov, kúrií a ďalších. Vyše pol storočia sem priťahujú turistov nie len pamiatky ale aj možnosti rekreácie pri vode. Vďaka výstavbe veľkej priehrady na Dunajci v Rožnowe a v menšom Czchowe vznikli dve vodné nádrže: Czchowská, so strmými, ťažko dostupnými a zalesnenými brehmi a Rožnowská. Tá druhá je výborným miestom pre oddych a pestovanie vodných športov ako napr. jachtárstva.

Cestou po Medzikultúrnom turistickom chodníku poľsko – slovenského pohraničia budeme mať príležitosť obdivovať panorámy obidvoch jazier, známych svojou malebnosťou. Avšak to nie je jediná atrakcia trasy. Mnohí turisti a pútnici z Poľska ale ja zo Slovenska a Maďarska smeruje do Tropia. Na kopci nad hladinou Czchowského jazera stojí starobylý kostolík, čiastočne románska stavba z 11. storočia. Nachádza sa tu sanktuárium Sv. Andreja Svorada a Sv. Benedikta, ktorí sú uctievaní u našich južných susedoch. Pozornosť si zaslúžia aj dva ďalšie murované kostolíky: pri Rožnowskom jazere v Zbyszyciach a trochu na boku menej známy gotický chrám vo Wieloglowach. V tej poslednej obci hneď vedľa kostola stojí zaujímavá drevená arkierová kúria. Ďalšie šľachtické sídla nájdeme v Zbyszyciach, Tegoborzy, Marcinkowiciach a Rožnowe, kde hneď vedľa budovy kúrie sú zvyšky pevnosti slávneho hejtmana Jana Tarnowského a na neďalekom kopci hradu Záviša Čierneho. Zase kúria v Marcinkowiciach je spojená s osobou ďalšieho veľkého Poliaka – Jozefa Pilsudského, ktorý tu bol ubytovaný v roku 1914 a na neďalekom cintoríne je pochovaných niekoľko vojakov ním vedených Poľských légií, ktorí padli v boji s ruským vojskom.
Pokaż na mapie


Prevýšenie (m) Vzdialenosť (km)