Hrebeňom Magury Watkowskej

Hrebeňom Magury Watkowskej

Pridané do plánovača
Odstránené z plánovača
Vzdialenosť: 14.0 km
Čas na prejdenie: 4:45 h
Úroveň náročnosti: Stredná

Hrebeňom Magury Watkowskej

Priebeh: Bartne – Kornuty – rezervácia Kornuty – Watkowa – sedlo Majdan – salaš PTTK v Bartnom – Bartne

Nízky Beskid sú hory, ktoré sa zdajú byť mierne a neveľké. Skutočne, nie sú tu dlhé a strmé stúpania ani vysoké štíty s rozsiahlymi panorámami. Ale sú tu malebné doliny, zaujímavé stopy dávnej minulosti skryté medzi horami v malých dedinkách a nekonečné divoké lesy a k tomu veľmi málo turistov. Všetky tieto črty výborne charakterizujú túto trasu vedúcu k jednej z najväčších prírodných zaujímavostí Nízkeho Beskidu – pieskovcových skál v rezervácii Kornuty. Nachádza sa na hranici Magurského národného parku, ktorý chráni najdivšie fragmenty týchto neveľkých hôr.

Výlet do rezervácie nie je náročný. Potrebné je len strážiť si turistické značky, ktoré na niektorých miestach sú zriedka obnovované a preto miznú. Vyrazíme z parkoviska v Bartnom pri drevenej pravoslávnej cerkvi asfaltovou cestou smerom dole bez turistickej značky. Neveľká dedina v doline na úpätí Magury Watkowskej je známa svojimi zachovanými lemkovskými drevenicami – chyžami. Oplatí sa zastaviť pri drevenej gréckokatolíckej cerkvi, ktorá je prerobená na Múzeum umenia cerkví. Necelý kilometer ďalej sa z ľavej strany pripája žltá značka, po ktorej odbočíme doprava. Chodník stúpa poľnou cestou k lesu. Kým prídeme po stromy, oplatí sa pozrieť sa dozadu na dolinu Bartného a okolitých hôr. Potom dlho stúpame cez les na hrebeň Magury Watkowskej, kde sa pripojíme na zelenú značku. Vyberieme sa doľava vyše kilometra a za plochým vrcholom Kornuty (830 m/m) sa objaví informačná tabuľa rezervácie. Odtiaľ vedie krátky chodník k najzaujímavejšej skupine pieskovcových skál. Ďalej sa vrátime po hrebeni na žltú značku a postupujeme ďalej zelenou značkou cestou po hrebeni. Prejdem cez viditeľne sa týčiaci ale zalesnený vrchol Watkowej (846 m/m) a zakrátko sa ocitneme na malom sedielku s pomníkom Jána Pavla II. a vyhliadkou, z ktorej sú dokonca viditeľné Tatry. Z tohto miesta zostupujeme strmo po červenej značke až do sedla Majdan. Potom pokračujeme lúkami a hájmi, miestami kalužami až k salašu PTTK v Bartnom. Odtiaľ po vozovke sa dostaneme za necelú hodinu na parkovisko pri cerkvi.
Pokaż na mapie


Prevýšenie (m) Vzdialenosť (km)