Rezervácia Diable skaly v Bukowci

Pridané do plánovača
Odstránené z plánovača
Bukowiec
Pieskovcové bašty, strže, jaskyne a balvany ukryté v bukovom lese po stáročia vyvolávali strach medzi miestnymi ľuďmi a sú opradené legendami a rozprávaniami o zakliatych pokladoch a diabolských kúskoch. Pre im prirástol názov „Diable skaly“ – Diabolské skaly. V súčasnosti na rozdiel od dávnych čias priťahujú turistov ako jedna zo zaujímavostí regiónu. Vznikli prostredníctvom erózie tvrdých pieskovcov nazývaných „ciežkowické“ (čít. tiežkovické). Na ich ochranu ako aj na ochranu starobylého bukového lesa, ktorý porastá návršie so skalami bola vytvorená malá rezervácia Diable skaly.

Miesta v okolí