Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy w Łosiu

Dodano do planner
Usunięto z planner
Łosie
Do cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy w Łosiu najlepiej podejść od strony Zagrody Maziarskiej. Wówczas na teren wokół świątyni wchodzi się przez uroczą murowaną bramkę-dzwonnicę, zwieńczoną trzema miniaturowymi cebulami z ozdobnymi krzyżami. Zza niej ukaże się drewniana cerkiew z 1810 r. Wieńczą ją trzy baniaste hełmy, lecz sylwetka jest nietypowa – świątynia ma wyjątkowo szeroką nawę, co też dostrzec można we wnętrzu, oglądając piękny ikonostas. Po jego dwóch stronach widać wtedy boczne ściany nawy, ozdobione, niczym w kościele katolickim, bocznymi ołtarzami.

Miejsca w pobliżu