Cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu

Dodano do planner
Usunięto z planner
Kwiatoń
Cebulaste, gontowe hełmy, wznoszące się na bajkowych, łamanych daszkach coraz wyżej ku niebu, zwieńczone ozdobnymi, kutymi krzyżami, trójdzielna sylwetka z maleńkim prezbiterium, nieco tylko większą, kwadratową nawą, wreszcie dostawiona do nich malownicza wieża z izbicą, jakby przeniesiona z typowego drewnianego kościółka małopolskiego – to kwintesencja tradycyjnego stylu łemkowskiego. Taka właśnie jest drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, wzniesiona najpewniej w 2. poł. XVII w. Nieprzypadkowo to właśnie ona wraz z trzema innymi cerkwiami łemkowskimi znalazła się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Miejsca w pobliżu