Cerkiew pw. św. Bazylego w Koniecznej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Konieczna
Sylwetka cerkwi pw. św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej jest doskonale widoczna z przebiegającej tuż obok wygodnej szosy do granicy ze Słowacją. Wzniesiona w 1903 r., nie jest typową świątynią łemkowską. O tym, że jest to cerkiew, przypominają jedynie cebulaste wieżyczki nad dachami nawy i prezbiterium oraz wielki, baniasty hełm prostej wieży. Lecz gdyby wejść do wnętrza, wątpliwości od razu by się rozwiały – wystarczy spojrzeć na nietypowy, schodkowy ikonostas z licznymi ikonami, by wiedzieć, że to wciąż czynna cerkiew prawosławna.

Miejsca w pobliżu