Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Hańczowa
Choć w niegdyś dużej wsi Hańczowa pozostało niewiele domów, ocalała na szczęście śliczna drewniana cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy, wzniesiona tu w 1. poł. XIX w. To nie tylko świątynia zachwycająca foremnym kształtem, ale też jedna z większych drewnianych cerkwi Łemkowszczyzny. Pod trzema cebulastymi baniami hełmów i blaszanymi dachami kryje się wnętrze z oryginalnym wyposażeniem. Nie można tu tylko zajrzeć za ikonostas – cerkiew służy wciąż wiernym greckokatolickim i do prezbiterium może wejść tylko kapłan podczas sprawowania liturgii.

Miejsca w pobliżu