Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie

Dodano do planner
Usunięto z planner
Gładyszów
Gdy do greckokatolickiej cerkwi pw. Wniebowstąpienia Pańskiego dochodzi się lipową aleją od parkingu, widać w perspektywie szpalerów drzew tylko jej przedsionek. Nic nie zapowiada zaskoczenia, jakie można przeżyć na widok tej niezwykłej budowli: drugiej takiej samej nie ma na Łemkowszczyźnie! Zbudowana w 1938 r. świątynia to przykład klasycznego stylu huculskiego, jakby przeniesionego spod odległej o setki kilometrów na wschód Czarnohory: to wyraz wpływów narodowego ruchu ukraińskiego wśród części Łemków (bo styl huculski uznawany był za narodowy styl ukraiński).

Miejsca w pobliżu