Cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie

Dodano do planner
Usunięto z planner
Gładyszów
Nie większa od starej łemkowskiej chyży, prawosławna cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela jest niemal zupełnie zasłonięta szpalerem świerków. To bardzo skromna świątynia: blaszane dachy z maleńką, zaledwie jedną wieżyczką, nakrywają niedużą nawę i jeszcze mniejsze prezbiterium. Do dziś w cerkwi, postawionej tu w 1857 r., odbywają się prawosławne nabożeństwa, bo w Gładyszowie wciąż mieszka kilka łemkowskich rodzin, wyznających prawosławie.

Miejsca w pobliżu