Cerkiew pw. św. Dymitra w Boguszy

Dodano do planner
Usunięto z planner
Bogusza
Dawna cerkiew pw. św. Dymitra z 1858 r. w Boguszy nie należy do najmniejszych. Szeroka nawa i mniejsze prezbiterium z blaszanymi dachami wieńczą niewielkie wieżyczki z cebulastymi hełmami – zadziwia jedynie jakby zbyt wielki hełm wieńczący wieżę cerkwi. Wydaje się, że jest on niemal tak szeroki jak niewielka izbica górnej kondygnacji wieży! Świątynia służy dziś wiernym rzymskokatolickim, lecz we wnętrzu zachowana jest część pierwotnego wyposażenia z podzielonym na części ikonostasem.

Miejsca w pobliżu