Cerkiew prawosławna pw. św. Dymitra w Bodakach

Dodano do planner
Usunięto z planner
Bodaki
Prawosławna cerkiew pw. św. Dymitra w Bodakach jest mniejsza niż druga ze świątyń we wsi. To właściwie większa kaplica, wzniesiona w 1932 lub 1934 r. już na skraju pól tuż ponad starą łemkowską zagrodą. Na blaszanych dachach, przykrywających trzy części cerkwi, starczyło miejsca ledwie na dwie wieżyczki z niewielkimi cebulastymi hełmami. Jasne wnętrze mieści skromne wyposażenie, w którym zgodnie z prawosławną tradycją nie ma ławek dla wiernych (muszą oni całą długą liturgię spędzić na stojąco), brakuje również tradycyjnego ikonostasu.

Miejsca w pobliżu