Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Bodakach

Dodano do planner
Usunięto z planner
Bodaki
Choć Bodaki to zagubiona wśród gór i lasów mała wieś z zaledwie kilkunastoma gospodarstwami, stoją tu aż dwie cerkwie, w dodatku obie pod tym samym wezwaniem. Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra powstała w 1902 r. Nie jest podobna do starszych cerkwi łemkowskich, raczej przypomina kościół katolicki, od czasów powojennych służy zresztą właśnie jako świątynia rzymskokatolicka. Tylko trzy baniaste hełmy, wieńczące trzy jej części, świadczą o jej pierwotnym przeznaczeniu, o którym przekonać się można także, wchodząc do wnętrza. Jest tu ciekawy ikonostas z okresu budowy cerkwi.

Miejsca w pobliżu