Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Bielance

Dodano do planner
Usunięto z planner
Bielanka
W sercu otoczonej lasami i górami kotliny z niewielką wsią Bielanka, w której do dziś żyje wielu Łemków, skryła się między starymi drzewami piękna cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy. Gdy liście na drzewach się zazielenią, nie sposób wypatrzyć miniaturowej świątyni nawet z przebiegającej całkiem niedaleko szosy. Czasem tylko wśród zieleni błysną blaszane hełmy, wieńczące wysoką wieżę z izbicą, niższą nawę i doczepioną z tyłu maleńką przybudówkę prezbiterium. Zbudowana w 1773 r. cerkiew służy wiernym prawosławnym, greckokatolickim i rzymskokatolickim.

Miejsca w pobliżu