Cerkiew greckokatolicka pw. św.św. Kosmy i Damiana w Bartnem

Dodano do planner
Usunięto z planner
Bartne
Ponad zielonymi pastwiskami, na tle prastarych drzew, w pewnym oddaleniu od nielicznych domostw Bartnego, stoi prawdziwa perełka architektury drewnianej – dawna greckokatolicka cerkiew pw. św.św. Kosmy i Damiana. Zbudowana została z drewnianych bali i pokryta gontami w 1842 r. Otoczona drewnianym parkanem z niewielką bramką, nakrytą daszkiem z cebulą, cerkiew jest oddziałem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Można w nim zobaczyć liczne dzieła sztuki sakralnej z terenów Łemkowszczyzny na czele z cennym ikonostasem.

Miejsca w pobliżu