Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce

Dodano do planner
Usunięto z planner
Andrzejówka
Na wzgórzu ponad wsią, otoczona cmentarzem i starymi drzewami, stoi maleńka dawna cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, dziś kościół parafialny. Wyraźnie oddzielone od siebie jej trzy części: wieża, nawa i prezbiterium, zwieńczone są baniastymi hełmami – ten na wieży jest gontowy, pozostałe są blaszane. Równie piękne jest wnętrze świątyni, wzniesionej w latach 1860–64. W kompletnym ikonostasie widnieją liczne ikony, a ściany pokrywają ornamentalne polichromie.

Miejsca w pobliżu