Dodano do planner
Usunięto z planner

PIERWSZY RODZINNY RAJD ROWEROWY DOLINAMI MUSZYNKI I KRYNICZANKI
2018-08-08

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na Pierwszy Rodzinny Rajd Rowerowy Dolinami Muszynki i Kryniczanki, który odbędzie się 18 sierpnia o godzinie 15:00.

Rajd organizowany jest dla wszystkich miłośników rodzinnych wypraw. Odbędzie się on po ścieżce rowerowej prowadzącej przez niezwykle urokliwe okolice od Muszyny do Krynicy, wzdłuż rzek Muszynki i Kryniczanki. Rajd rozpocznie się z placyku przy zdroju pod Basztą nad Muszynką, a punktem końcowym będzie plac zabaw w Podjastrzębiku.

Rodzinny Rajd Rowerowy podzielono na dwa etapy:

- Etap Pierwszy jest obowiązkowy i liczy 2,5 km wśród przepięknej scenerii. Rozpoczyna się on na placyku przy zdroju Anny pod Basztą nad Muszynką natomiast jego zakończenie jest na placu zabaw w Podjastrzębiku. Każdy uczestnik, który ukończy ten etap, otrzymuje tytuł „Sokolika” oraz specjalny znaczek wraz z zielonym stemplem na ręce.

- Etap Drugi jest etapem dobrowolnym. Jest on dłuższy i liczy łącznie 6 km. Miejscem startu jest plac zabaw w Podjastrzębiku, następnie trasa biegnie do Krynicy Dolnej i z powrotem, by zakończyć się na placu zabaw. Każda osoba, która przejedzie i ukończy ten etap otrzyma tytuł „Orlątka”, specjalny znaczek i podobnie jak w pierwszym wariancie stempel na rękę, tylko tym razem w kolorze czerwonym.

Wszyscy uczestnicy rajdu po przejechaniu mety będą mogli wziąć udział w Festynie, na którym pojawią się gry i konkursy wraz z muzyką i grillem oraz mecz piłkarski młodych uczestników rajdu „Muszyna i Krynica kontra reszta świata”. Nie zabraknie także nagród specjalnych dla najmłodszych i najstarszych osób biorących udział w rajdzie.

Organizatorzy Rajdu: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Jarosław Kempa, Radny z Osiedla Grunwaldzka i Zarząd Osiedla Grunwaldzka.

Źródło oraz więcej dostępnych informacji na stronie: http://muszyna.pl/pl/1889/1123/pierwszy-rodzinny-rajd-rowerowy-dolinami-muszynki-i-kryniczanki.html