Dodano do planner
Usunięto z planner

WERNISAŻ WYSTAWY "ZAŁUSCY"
2018-03-19

W imieniu Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. "Załuscy", który odbędzie się 23 marca 2018 roku w Domu Gotyckim (ul. Lwowska 3).

Wystawę będzie można oglądać do 11 maja br.

ZAŁUSCY – ojciec i syn, artyści mieszkający i tworzący w Nowym Sączu.


ALBERT, ur. 1943

Ja nie z soli ani z roli, jeno z tego, co mnie boli
(Stefan Czarniecki)

Ukończył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zajmował się malarstwem na szkle, wystawianym i sprzedawanym za granicą, m.in. w Ameryce Południowej, Niemczech i Skandynawii. Wybrane wystawy indywidualne w Nowym Sączu: 2004 – w Nowosądeckiej Małej Galerii; Wybrane wystawy zbiorowe: 1976 – doroczna wystawa Nowosądeckiego Oddziału ZPAP w Galerii BWA; 1995-2017 – doroczne wystawy Nowosądeckiego Oddziału ZPAP (organizowane w Galerii Dawna Synagoga i w Nowosądeckiej Małej Galerii); 2005 – „Kicz: między wstydem a zachwytem” w warszawskim Państwowym Muzeum Etnograficznym oraz w Muzeum Śląskim w Katowicach; 2011 – Salon 100-lecia ZPAP Okręgu Krakowskiego w krakowskim Bunkrze Sztuki. Nagrody na dorocznych wystawach „SALON” ZPAP w Nowym Sączu: 1997 – Nagroda im. Bolesława Barbackiego; 2009 – Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Nowego Sącza; Nagroda Zarządu Krakowskiego ZPAP „Złota Rama”; 2015 – Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza; 2017 – Nagroda Zarządu Krakowskiego ZPAP „Złota Rama”.


MICHAŁ, ur. 1975

Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – dyplom w 2000 r. w pracowni prof. Mieczysława Hermana.
Wybrane wystawy indywidualne w Nowym Sączu: 2001 – w Nowosądeckiej Małej Galerii; 2004, 2007 – w Galerii im. Stanisława Szafrana w Pałacu Młodzieży; 2005 – w kawiarni „Prowincjonalna” oraz w Akademickiej Galerii Sztuki Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Wyższej Szkole Biznesu; 2008 – w Galerii Ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego; 2014 – w restauracji „Ratuszowa”. Wybrane wystawy zbiorowe: 2005 – „PIJARSKA 17” w Galerii im. Stanisława Szafrana w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu; 2006-2017 – doroczne wystawy Nowosądeckiego Oddziału ZPAP (organizowane w Galerii Dawna Synagoga i w Nowosądeckiej Małej Galerii); 2007 – „Nowi członkowie ZPAP 2007” w krakowskiej galerii ZPAP „Pryzmat”; 2011 – Salon 100-lecia ZPAP Okręgu Krakowskiego w Pałacu Sztuki w Krakowie. Nagrody na dorocznych wystawach „SALON” ZPAP w Nowym Sączu: 2006 – Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza; 2009, 2010, 2012, 2016 – Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza; 2017 – Nagroda im. Bolesława Barbackiego.


Organizator: Muzeum Okręgowe w Nowym Saczu

Źródło: http://muzeum.sacz.pl/strony_aktualnosci/wystawa-zaluscy/