Niedziela w skansenie

Dodano do planner
Usunięto z planner
Małopolska
niedziela, 13 września 2015 10:00-18:00
Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie plenerowej „Niedziela w skansenie” organizowanej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

Termin: 13 września 2015 r., 10.00 - 18.00
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny
 


Uroczystości religijne
8.30 liturgia w cerkwi greckokatolickiej z Czarnego (nr 30)
10.00 nabożeństwo niedzielne w kościele ewangelickim ze Stadeł (nr 67)
11.00 msza św. w kościele rzymskokatolickim z Łososiny Dolnej (nr 11)

Dawne rzemiosła

10.00 - 17.00
wyplatanie rękawic (spichlerz z Kiczni nr 54)
przędzenie wełny (chałupa z Obidzy nr 52)
pędzenie śliwowicy (spichlerz murowany z Kiczni nr 49)
malowanie na szkle (chałupa z Mszalnicy nr 20)
pieczenie kukiołki (chałupa z Gostwicy nr 2)
kwiaty z bibuły (zagroda kolonistów z Gołkowic nr 68)
krywulki (chałupa z Łosia nr 39)
toczenie łyżek drewnianych (chałupa z Królowej Górnej nr 41)
haft lachowski (spichlerz z Gostwicy nr 5)

Wykłady

14.00 „Cofnąć czas. O kulturze zachodniej Łemkowszczyzny w Sądeckim Parku Etnograficznym”/ Maria Brylak-Załuska (rozpoczęcie przy chałupie z Łabowej nr 37)

15.00 „Powrót utraconych znaczeń i symboli we dworze z Rdzawy w Sądeckim Parku Etnograficznym – siedzibie ziemiaństwa i ostoi zakonników” /Maria Marcinowska (dwór z Rdzawy nr 17)

Zwiedzanie ekspozycji

oprowadzają:
12.00 Wojciech Śliwiński, architekt
13.00 Magdalena Kroh, etnograf

Koncerty (amfiteatr)

13.00 Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Piątkowioki”
14.00 Zespół Regionalny „Kowalnia”
15.00 Zespół Regionalny „Dolina Popradu”

Projekcja filmu

10.00 - 17.00
„Muzeum Utracone” – animacja o dobrach kultury utraconych w wyniku II wojny światowej (galeria w ratuszu w Miasteczku Galicyjskim)

Wystawa

10.00 - 18.00
„Ślubna wyprawa panny młodej” wystawa zabytkowych skrzyń wiannych ze zbiorów Muzeum Lubowelskiego w Starej Lubowni (spichlerz z Męciny nr 16)

Prezentacja kuchni regionalnych

Wstęp wolny
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie