Kościół pw. św. Mikołaja w Tabaszowej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Tabaszowa
Na odkrytym grzbiecie wzgórz wysoko ponad wodami Jeziora Rożnowskiego stoi drewniany kościół pw. św. Mikołaja. Drewniana świątynia o konstrukcji zrębowej ukrytej pod deskami szalunku została zbudowana w 1753 r. w zupełnie innym miejscu – w centrum wsi Tęgoborze, tam gdzie obecnie stoi duży murowany kościół. Do Tabaszowej starszy, drewniany kościół przeniesiony został w 1982 r. Pod długim kalenicowym dachem kryje się wnętrze z pięknymi rokokowymi ołtarzami i polichromią z końca XIX w. Z tego okresu pochodzi również malowidło na zewnętrznej ścianie prezbiterium, przedstawiające Ukrzyżowanie.

Miejsca w pobliżu