Kościół pw. Imienia NMP w Chomranicach

Dodano do planner
Usunięto z planner
Chomranice
Zespół starego, drewnianego kościoła pw. Imienia NMP w Chomranicach jest cały czas starannie utrzymany, mimo że wieś ma już zbudowany w pobliżu zupełnie nowy kościół. Drewniana, stara świątynia powstała w 1692 r. Nakryta bardzo stromym gontowym dachem, skrywa we wnętrzu późnobarokowe polichromie oraz rokokowe i barokowe ołtarze. W mur otaczający kościół wbudowano małe kapliczki Drogi Krzyżowej oraz zewnętrzną kamienną ambonę, a w narożniku za prezbiterium stoi drewniana dzwonnica, zbudowana w tym samym roku co kościół.

Miejsca w pobliżu