Rezerwat Białowodzka Góra w Białejwodzie

Dodano do planner
Usunięto z planner
Białowoda
Białowodzka Góra, opadająca urwistymi zboczami wprost do Dunajca, jest najdalej na wschód wysuniętą częścią Pasma Łososińskiego. Przepaściste stoki, które doskonale widać z szosy biegnącej doliną, porośnięte są cennymi przyrodniczo lasami. Utworzono w nich rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem. Na południowych stokach góry rosną dęby i buki, a nawet rzadkie jarząby brekinie oraz wiele roślin ciepłolubnych. Ze skalistej półki rozciąga się wspaniały widok na Dunajec. Przed wiekami istniało tu grodzisko kultury łużyckiej, a w średniowieczu – warowna strażnica.

Miejsca w pobliżu