Mofeta w Tyliczu

Dodano do planner
Usunięto z planner
Tylicz
Jest w Tyliczu miejsce, w którym prowadzono eksperymenty nad... specjalnym pożywieniem dla radzieckich kosmonautów! Ośrodek, oficjalnie pracujący nad stworzeniem nowego rodzaju pasz dla zwierząt, działał przy wielkiej mofecie na obrzeżach Tylicza. W tym miejscu wydobywa się spod ziemi naturalny dwutlenek węgla pochodzenia wulkanicznego. Sprzyja on rozwojowi słodkowodnych alg, które chciano wykorzystać właśnie jako pasze (czy też jedzenie dla kosmonautów). Tajny program zarzucono, pozostały po nim jednak bulgotki i dychawki, z których wydobywa się gaz, obramowane 11 betonowymi kręgami.

Miejsca w pobliżu