Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania i Ołtarz Papieski w Starym Sączu

Dodano do planner
Usunięto z planner
Stary Sącz
Na rozległych błoniach doliny Popradu, poniżej skarpy, na której wznoszą się zabudowania Starego Sącza, 16 VI 1999 r. papież Jan Paweł II odprawił mszę świętą dla ok. 500 tys. wiernych. Dokonał wówczas kanonizacji bł. Kingi. Na pamiątkę tego wydarzenia i ku czci osoby papieża-Polaka pozostawiono tu na sztucznie usypanym kopcu drewniany ołtarz z pamiętnej mszy kanonizacyjnej. Pod ołtarzem znajduje się niewielkie muzeum pamiątek po św. Janie Pawle II. Obok stanął gmach ośrodka pielgrzymkowego, tj. Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II.

Miejsca w pobliżu