Cerkiew pw. św. Michała w Przysłupie

Dodano do planner
Usunięto z planner
Przysłup
Maleńka cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała w Przysłupie stoi od południa, na stromej skarpie naprzeciwko zabudowań wsi. Wzniesiona w 1756 r. świątynia początkowo stała również po północnej stronie doliny, ale wobec zagrożenia powodzią przeniesiono ją na obecne miejsce. Wrażenie niecodziennego wyglądu cerkwi to efekt obicia blachą niemal całej wieży nad drewnianym babińcem. Zgodnie z zachodniołemkowskim schematem świątynia ma trzy baniaste hełmy, są one jednak miniaturowe. W środku można obejrzeć cenny ikonostas z XVIII w.

Miejsca w pobliżu