Cerkiew pw. św. Paraskewy w Nowicy

Dodano do planner
Usunięto z planner
Nowica
Na stromej skarpie nad potokiem pomiędzy starymi drzewami rozciąga się cmentarz w Nowicy. Tu, prócz współczesnych nagrobków, zobaczymy też kilka kamiennych krzyży nagrobnych z XIX w. Powyżej wznosi się drewniana greckokatolicka cerkiew pw. św. Paraskewy, wzniesiona w latach 1842–43. To typ późnej cerkwi zachodniołemkowskiej – przypomina zwykły drewniany kościółek z nawą i prezbiterium, tyle że na dachach ma ustawione baniaste hełmy. Wewnątrz zachowało się kilka elementów wyposażenia starszych niż obecny budynek, m.in. kompletny ikonostas z XVIII w.

Miejsca w pobliżu