Cmentarz żydowski w Łabowej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Łabowa
Na obrzeżu wsi, przy drodze do Uhrynia, na stoku wzgórza spod osłony drzew niespodziewanie wyłaniają się kamienne macewy – żydowskie stele nagrobne. Łabowa jest bowiem jedną z niewielu wsi w regionie, w których mieszkała dość liczna gmina żydowska. Kirkut, założony zapewne wkrótce po przybyciu pierwszych Żydów do wsi na przełomie XVIII i XIX w., stanowi ślad wielonarodowej przeszłości Łabowej, w której mieszkali obok siebie Polacy, Łemkowie, Żydzi i Cyganie. Mimo zniszczeń z okresu II wojny światowej i późniejszego zaniedbania, na uporządkowanym w 1982 r. terenie cmentarza stoi 250 dobrze zachowanych macew.

Miejsca w pobliżu