Cerkiew pw. św.św. Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju

Dodano do planner
Usunięto z planner
Krynica-Zdrój
W południowej części Krynicy-Zdroju ponad szosą wyrasta okazała budowla z cegły i kamienia – greckokatolicka cerkiew pw. św.św. Piotra i Pawła. Została wzniesiona w latach 1872–75. Jest jednonawowa z transeptem i węższym prezbiterium. Nad skrzyżowaniem naw wyrasta aż siedem baniastych wieżyczek, a kolejne trzy wieńczą frontową wieżę z mniejszymi przybudówkami. Obok stoi jeszcze utrzymana w podobnym stylu ażurowa dzwonnica, także zwieńczona baniastymi hełmami. Imponująca świątynia zachowała we wnętrzu tylko część pierwotnego wyposażenia z niskim ikonostasem.

Miejsca w pobliżu