Cerkiew pw. św. Łukasza w Izbach

Dodano do planner
Usunięto z planner
Izby
Ponad zabudowę Izb, malowniczo rozłożoną w szerokiej kotlinie u stóp Lackowej, wyrasta wysoko murowana cerkiew pw. św. Łukasza, ze smukłą wieżą, dziś używana jako kościół katolicki. Rozmiary świątyni są świadectwem jej dawnej rangi – kiedyś była jednym z ważniejszych łemkowskich ośrodków pielgrzymkowych. Przechowywano tu obraz MB Izbiańskiej, wcześniej znajdujący się w małej drewnianej cerkwi. Była ona za mała, by przyjąć coraz liczniejszych pielgrzymów, dlatego w 1886 r. zastąpiono ją obecną. Po wojnie cudowny obraz przeniesiono do Berestu, a cerkiew zamieniono w kościół.

Miejsca w pobliżu