Zabudowa Gołkowic Dolnych

Dodano do planner
Usunięto z planner
Gołkowice Dolne
Zabudowa Gołkowic Dolnych bardzo się różni od sąsiednich miejscowości. Tuż przy szosie stoi rząd ustawionych poprzecznie murowanych, parterowych domów, połączonych szerokimi, także murowanymi bramami. Całość przypomina zabudowę wsi i miasteczek po południowej stronie Karpat czy nawet w Austrii. Domy, powstałe na przełomie XVIII i XIX w., to pamiątka po tzw. kolonizacji józefińskiej – akcji osadniczej, podczas której z inicjatywy cesarza austriackiego Józefa II osadzono w Galicji kilka tysięcy Niemców. Najlepiej zachowany zespół ich domostw znajduje się właśnie w Gołkowicach Dolnych.

Miejsca w pobliżu