Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego – trasa zachodnia

Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego – trasa zachodnia

Dodano do planner
Usunięto z planner
Dystans: 62.9 km
Czas przejścia: 6:00 h
Stopień trudności: Łatwa

Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego – trasa zachodnia

Przebieg: Nowy Sącz – Brzezna – Podegrodzie – Czarny Potok – Łącko – Jazowsko – Obidza (wycieczka na Prehybę) – Gołkowice – Stary Sącz

Na zachód od Nowego Sącza, nad Dunajcem i w niewielkich miejscowościach pośród niskich wzgórz, rozciąga się kraina Lachów Sądeckich. Tu, w szerokiej dolinie Dunajca u stóp majestatycznych grzbietów Pasma Radziejowej, ludzie mieszkali od wieków. Łagodny klimat sprzyjał zawsze rolnictwu, szczególnie uprawie drzew owocowych – dzięki temu okolice, zwłaszcza Łącko, słyną z rozległych sadów. Zwiedzając tę część Sądecczyzny, trafić można na ślady pradawnej przeszłości oraz na bardziej współczesne zabytki i ślady dziedzictwa kulturowego mieszkańców regionu.

Trasa niedługiej wycieczki samochodowej prowadzi w połowie lokalnymi drogami, a w połowie wygodną szosą wojewódzką nr 969 wzdłuż Dunajca. Bez problemu można ją przejechać i zwiedzić w pół dnia. Dlatego warto, jeśli lubimy górskie wędrówki, dodatkowo udać się w górę doliny Potoku Obidzkiego, gdzie można zobaczyć piękny wodospad, a przede wszystkim wybrać się do schroniska na Przehybie, skąd rozciąga się wspaniała panorama Tatr Wysokich, a na zejściu ku Obidzy znajduje się pomnik przyrody: kamień św. Kingi, patronki i opiekunki tych ziem.

Wyruszyć można z Nowego Sącza, udając się do Brzeznej na północnym brzegu Dunajca. Tu stoi ładny dwór szlachecki. W nieodległym Podegrodziu nad zabudową góruje okazały klasycystyczny kościół. Miejscowość ta ma bardzo długą historię, jako jeden z najstarszych ośrodków regionu – na sąsiednich wzgórzach znajdują się ślady dwóch wczesnośredniowiecznych grodzisk, obecny kościół stanął zaś w miejscu romańskiego. W Podegrodziu i okolicy kultywuje się obyczaje i rękodzieło Lachów Sądeckich – jest tu niewielki skansen i działa wielu artystów ludowych.

Kolejny etap trasy wiedzie obok drewnianego barokowego kościoła w Czarnym Potoku do sławnego ośrodka sadowniczego, tj. Łącka. Stąd wzdłuż Dunajca udajemy się do Jazowska z kolejną zabytkową świątynią. Tu zaś można skręcić do Obidzy, by zobaczyć najwyższy wodospad Beskidu Sądeckiego i zdobyć Przehybę. Z Jazowska można też pojechać prosto do Gołkowic. Zabudowa w centrum wsi jest zupełnie odmienna od pozostałych miejscowości w okolicy i przywodzi na myśl wsie na południu Słowacji, w Austrii czy na Węgrzech. Niewielkie murowane domki powstały bowiem w ramach tzw. kolonizacji józefińskiej w końcu XVIII w. Z Gołkowic blisko już do Starego Sącza. Nim zakończymy wycieczkę, warto zwiedzić to urocze galicyjskie miasteczko z brukowanym rynkiem, gotycką farą oraz średniowiecznym klasztorem Klarysek, założonym w XIII w. przez św. Kingę.
Pokaż na mapie


Przewyższenie (m) Dystans (km)