Rezerwat Żebracze w Szczawniku

Dodano do planner
Usunięto z planner
Szczawnik
Obejmujący prawie 45 ha lasów rezerwat Żebracze utworzony został na zboczu Wielkiej Bukowej w górze doliny Szczawnika. Spacer przez teren rezerwatu lokalnym szlakiem pieszym na grzbiet Wielkiej Bukowej pozwala zobaczyć najcenniejsze fragmenty ponad 150-letniej buczyny karpackiej. To właśnie w celu jej ochrony utworzono rezerwat. Pośród potężnych buków i jodeł rośnie wiele rzadkich i chronionych roślin. Na stromych zboczach widać też tu i ówdzie wychodnie piaskowca i potężne głazy. Dzikie ostępy leśne w rezerwacie są domem dla wielu gatunków zwierząt.

Miejsca w pobliżu