Zagroda Lachowska „Kubalówka” w Podegrodziu

Dodano do planner
Usunięto z planner
Podegrodzie, Podegrodzie 202
18 4459113
Duża wieś, jaką jest Podegrodzie, to jeden z najważniejszych ośrodków folkloru Lachów Sądeckich. Jego tradycje są tu wciąż kultywowane, o czym można się przekonać, odwiedzając miniaturowy skansen – Zagrodę Lachowską „Kubalówka”. To zachowana stara chałupa drewniana z 1858 r. oraz spichlerz i kuźnia. We wnętrzach odtworzono tradycyjny wygląd izb wiejskich. Są tu także zgromadzone dziesiątki przeróżnych sprzętów związanych z gospodarką wiejską oraz bogate zbiory etnograficzne. W „Kubalówce” organizowane są poza tym pokazy tradycyjnych zajęć i rzemiosł wiejskich.

Miejsca w pobliżu