Rezerwat Okopy Konfederackie w Muszynce

Dodano do planner
Usunięto z planner
Muszynka
Wysoko na grzbiecie pod graniczną górą Jawor, ponad doliną Muszynki i Przełęczą Tylicką, pośród lasu żółty szlak pieszy niespodziewanie przekracza głęboki rów i ziemne, dawno porosłe drzewami wały. To pozostałości warownego obozu, zbudowanego w 1769 r., w okresie konfederacji barskiej, przez jej zwolenników. Obóz, otoczony wałami ziemnymi, był jednym z głównym ośrodków konfederackich w Małopolsce. Dziś jego teren porasta las mieszany z rzadkimi gatunkami roślin, dlatego też utworzono tu rezerwat historyczno-krajobrazowy Okopy Konfederackie.

Miejsca w pobliżu