Muzeum w dawnym zajeździe w Muszynie

Dodano do planner
Usunięto z planner
Muszyna, ul. Krzywa 1
18 5349161
Uroczy, zbliżony wyglądem do niewielkiego wiejskiego dworku budynek XVIII-wiecznego zajazdu w Muszynie to część zespołu dworskiego siedziby starostów. Przeniesiony na obecne miejsce w związku z budową obwodnicy Muszyny, mieści dziś zbiory miejscowego muzeum regionalnego. Jego ekspozycja poświęcona jest przede wszystkim historii biskupiego „państwa muszyńskiego”. Są tu pamiątki po dawnych starostach, mieszczanach muszyńskich, eksponaty etnograficzne związane z mieszkającymi w regionie Łemkami i Żydami, a także nieco dzieł Nikifora Krynickiego i innych artystów samouków.

Miejsca w pobliżu