Cerkiew pw. św. Dymitra w Śnietnicy

Dodano do planner
Usunięto z planner
Śnietnica
Niewielka cerkiew pw. św. Dymitra w Śnietnicy stoi na pagórku otoczonym kamiennym murkiem zaraz obok nowego kościoła katolickiego – w latach 1947–97 była użytkowana jako kościół, lecz później odzyskała ją miejscowa parafia greckokatolicka. Cerkiew wzniesiono w 1755 r., ale późniejsze przebudowy mocno zmieniły jej trójdzielną bryłę. W ich wyniku do zachodniołemkowskich cerkwi upodabnia ją dziś tylko wieża z izbicą oraz niewielkie, baniaste hełmy ustawione na wieży oraz dwuspadowych dachach wydłużonej nawy i miniaturowego prezbiterium.

Miejsca w pobliżu