Cerkiew pw. św. Dymitra w Szczawniku

Dodano do planner
Usunięto z planner
Szczawnik
Drewniany kościół w Szczawniku to pochodząca z 1841 r. dawna cerkiew pw. św. Dymitra. Jej bryła typowa jest dla późnych cerkwi zachodniołemkowskich. Ma znacznie wydłużone prezbiterium, a przede wszystkim nawę składającą się z dwóch części: obszernej, kwadratowej, nakrytej łamanym dachem z cebulastym hełmem oraz wydłużonej, węższej, z dwuspadowym dachem, do której dostawiono wieżę z izbicą. Mimo to bryła świątyni jest spójna i harmonijna. Jeśli cerkiew będzie otwarta, warto obejrzeć wnętrze z kompletnym wyposażeniem, m.in. ikonostasem z końca XIX w.

Miejsca w pobliżu