Cerkiew pw. św. Michała w Polanach

Dodano do planner
Usunięto z planner
Polany
Gdyby nie baniaste hełmy nad nawą i prezbiterium, dawna cerkiew pw. św. Michała w Polanach mogłaby uchodzić za zwykły kościół katolicki. Otoczona kamiennym murkiem skromna świątynia z 1820 r. była kilkakrotnie przebudowywana i dziś służy jako kościół. Gdy wejdziemy do wnętrza, już bez cienia wątpliwości rozpoznamy pierwotne przeznaczenie świątyni – jest tu XIX-wieczny ikonostas, boczne ołtarze ze starszymi ikonami, pochodzącymi z wcześniejszego ikonostasu, oraz barokowa ambona z 1700 r.

Miejsca w pobliżu