Cerkiew pw. św.św. Kosmy i Damiana w Piorunce

Dodano do planner
Usunięto z planner
Piorunka
W drewnianej, dawnej cerkwi pw. św.św. Kosmy i Damiana (dziś kościół katolicki) dostrzec można we wnętrzu w dolnej części ikonostasu ciekawe malowidło, które przedstawia łemkowskiego pasterza z owcami na tle górskiego krajobrazu. To rzadki przykład malowidła w cerkwi nie tylko niezgodnego z kanonem ikony, ale też przedstawiającego scenę o charakterze świeckim. Cerkiew w Piorunce, o typowym trójdzielnym układzie i baniastych hełmach nad dachami, powstała w 1798 r., a ikonostas jest o mniej więcej 100 lat starszy.

Miejsca w pobliżu