Cerkiew pw. św. Dymitra w Złockiem

Dodano do planner
Usunięto z planner
Złockie
Cerkiew pw. św. Dymitra w Złockiem (obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny) wyróżnia się wyjątkowo malowniczym położeniem na odsłoniętym grzbiecie pomiędzy dolinami Złockiego Potoku i Szczawnika. Z bliższej odległości widać, że jego architektura jest odmienna od architektury większości cerkiewek zachodniołemkowskich. Tu obszerną nawę wieńczy bowiem ustawiona na ośmiobocznym tamburze kopuła, nieznacznie tylko niższa od górującej nad babińcem wieży. Świątynię zbudowano w latach 1867–72. Z tego okresu pochodzi również ikonostas oraz wiele ciekawych ikon, wciąż zdobiących wnętrze.

Miejsca w pobliżu